Oktoberfest bij de COLONEL

Oktoberfest 2 oktober 2021

Hebben jullie er ook zo’n zin in? Weer eens een keer helemaal losgaan in Zeist! Het Colonel Oktoberfest 2021 is één van de eerste evenementen met maximale capaciteit! Met 3.000 liter bier op voorraad en een karrevracht aan braadworsten zijn wij er klaar voor! Bereid je goed voor en lees onderstaande huisregels, zo ga je lekker volgens plan: onbezorgd vroeg aan het bier.

Het Oktoberfest 2021 vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021. De deuren gaan om 12:00 open en om 23:00 stopt de muziek! Je kunt tot 22:00 uur naar binnen met een geldig ticket. Tickets zijn te bestellen via de website van de Colonel of fysiek in het restaurant. In verband met de meest recente coronaregels wordt toegang uitsluitend verleend met QR code.

Optredens:
Jason Bouman (bekend van Bloed Zweet en Tranen) en Melissa Janssen (bekend van The Voice of Holland) zullen optreden in de avonduren tussen 19:00 en 23:00.

 

BBQ:
Op onze BBQ zullen wij gedurende de gehele dag heerlijke Duitse bratwursten met zuurkool aanbieden. Dit zit in de ticketprijs inbegrepen. Buiten bratwursten bieden wij (tegen bijbetaling) ook nog een aantal andere gerechten zoals hamburgers, saté en schnitzel.

Drank

Bier en wijn zitten bij de prijs in begrepen. We hebben een wijnvat klaarstaan waar je zelf witte wijn uit kunt tappen en uit de tap stroomt de hele avond Heineken bier. Bij binnenkomt ontvang je een bierpul die je de hele dag meedraagt.

NOG GEEN KAARTEN BESTELD? KLIK DAN HIER VOOR UW TICKETS!

 

HUISREGELS

Testen voor toegang
Let op! Voor dit event gelden i.v.m. het Corona-virus speciale en extra regels! Dit is nieuw voor jou, maar óók voor ons. Bereid je daarom zo goed mogelijk voor; zo help je ons en jezelf om er een mooi feestje van te maken! Voor dit evenement heb je een geldig corona-toegangsbewijs nodig. Dit kan een negatieve testuitslag zijn van een GRATIS spoedtest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs waarmee u aantoont dat u hersteld bent van corona.
• Wanneer je volledig gevaccineerd bent hoef je je niet meer te laten testen. Wel moet je via de Corona Check app je vaccinatiebewijs kunnen aantonen middels een QR code. Deze QR code wordt gescand bij binnenkomst in combinatie met een geldige legitimatie.
• Een GRATIS Coronatest moet maximaal 24 uur voor aanvang van Het Oktoberfest afgenomen zijn, door een erkende testlocatie speciaal voor evenementen. Een afspraak maken voor Het Oktoberfest is mogelijk via: www.testenvoortoegang.nl
• Ook een negatieve Coronatest moet via de Corona-Check-app worden aangetoond middels een QR code.
• Zonder volledige vaccinatie of negatieve testuitslag zal de toegang tot Het Oktoberfest ontzegd worden. • Testen bij een erkende testen-voor-toegang locatie wordt door de overheid vergoed en is dus voor jou ALTIJD GRATIS! • Neem een geldig identiteitsbewijs mee: een ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Zonder identiteitsbewijs kom je niet binnen.
• Meer informatie vind je op www.testenvoortoegang.nl.

Roken
Roken is alleen toegestaan op het terras. Wij kunnen hier hoge boetes voor krijgen, dus er wordt streng op gecontroleerd!

Minimum Leeftijd
Overige Info Minimum leeftijd De minimumleeftijd voor Het Oktoberfest is 18 jaar. Dit in verband met de leeftijdsgrens van alcoholgebruik. Bij de entree zal er om je legitimatie gevraagd worden! De maximumleeftijd? Die is er niet! Het Oktoberfest is voor iedereen leuk!

Drugs en wapens
Drugs en wapens zijn niet toegestaan. Bij constatering zal de toegang worden ontzegd.

Overige bepalingen

· Het is gedurende het evenement niet toegestaan om in en uit te lopen. Indien de bezoeker eenmaal het
evenement heeft betreden is het niet meer mogelijk om het evenement tijdelijk te verlaten om later
terug te keren, tenzij de bezoeker weer in het bezit is van een nieuw geldig toegangsbewijs.
· Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
· In het kader van de veiligheid kan De Colonel BV haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen
doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.
· Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs,
(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van De Colonel BV is niet toegestaan.
· Bezoekers van evenementen van De Colonel BV betreden de locatie op eigen risico.
De Colonel BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook,
welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van De Colonel BV, van personen in
dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de
evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
· Bezoekers van evenementen van De Colonel BV dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een
voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Ook
het dragen van Full Colours kleding van motogroepen (OMG) is nniet toegestaan.
· Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of
aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door De Colonel BV niet getolereerd.
Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal De Colonel BV deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal De Colonel BV aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
· Zonder schriftelijk toestemming van De Colonel BV is het niet toegestaan promotie materiaal
(samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.
· Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Colonel BV is het bezoekers niet toegestaan
beeld- en/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door De Colonel BV
georganiseerde evenementen te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken.
· Op diverse plaatsen in/op en om de locatie hangen tijdens door De Colonel BV
georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen
worden. Een ieder die deze locatie bezoekt stemt toe in het maken van
deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.
· Bij het betreden en verlaten van de locatie dienen bezoekers geen overlast
te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
· Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van De Colonel BV te allen
tijde op te volgen.

NOG NIET BESTELD? KLIK DAN HIER VOOR UW TICKETS!

Oktoberfest 2021 bij de Colonel Zeist

X